Fra: Erik Fjeldsøe-Nielsen, Nr. 32B, 2.-2.

Til : Bruger af betonboremaskine,

I aftes søndag 3. november ca. kl. 2100 – 2130 Blev der arbejdet med en betonboremaskine ganske nær min kones- og min lejlighed nr. 85. Vi kunne ikke helt nøjagtigt fastslå, hvorfra støjen kom. Efter vort bedste skøn, kom støjen fra opgang nr. 24B, 2. sal dør 3 fra lejlighed nr. 7, der er ” nabo ” til vor lejlighed , og fra et værelse, der støder op til vort værelse øst.

Uanset om vort skøn er korrekt eller ej, vil vi gerne her bede brugeren af boremaskinen i den pågældende periode om at foretage fremtidige arbejder med boremaskine på tidspunkter, der ikke virker forstyrrende på den almindelige husfred og i overensstemmelse med ejerforeningens bestemmelser om husorden. Venlig hilsen Erik Fjeldsøe-Nielsen